Τα νέα μας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κάθε χρόνο οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της σχολικής μελέτης.  Παρά τον ενθουσιασμό για τη νέα χρονιά, οι συνήθεις δυσκολίες δεν αργούν να εμφανιστούν όταν οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν προσωπική μελέτη και ασκήσεις για το σπίτι. Το άγχος γονέα και παιδιού για την άρτια προετοιμασία του τελευταίου, η δυσαρέσκεια του μαθητή λόγω κούρασης ή δυσκολιών, η έλλειψη διάθεσης είναι μόνο κάποιοι από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την προσπάθεια για διάβασμα.

Το πρόβλημα μεγεθύνεται όταν πρόκειται για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ/Υ ή άλλες διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές είναι επιφορτισμένοι με επιπλέον άγχος προσπαθώντας να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Πολλές φορές όμως, ματαιώνονται λόγω των δυσκολιών τους, αδυνατούν να συγκεντρωθούν ή εμφανίζουν εναντιωματικές συμπεριφορές. Οι καταστάσεις αυτές  συχνά απογοητεύουν τους γονείς σε σημείο που να μη μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Έτσι, δημιουργείται αρνητικό περιβάλλον στην οικογένεια και οι σχέσεις των μελών της πλήττονται.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η οργάνωση της σχολικής μελέτης μπορεί να καταστεί πολύ χρήσιμη. Γενικά, είναι πολύ βοηθητικό να υπάρχει ένα καθημερινό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει το πρωινό ξύπνημα, τις ώρες του σχολείου και λοιπών δραστηριοτήτων, τη σχολική μελέτη, ώρες φαγητού και ανάπαυσης. Έτσι, ο μαθητής θα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πότε, πόση ώρα είναι η ξεκούρασή του και ποιες ώρες πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να φέρει εις πέρας κάποιες υποχρεώσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο υπεύθυνος και συγκροτημένος. Επιπλέον, θα μπορούσε να οριστεί και ένας τρόπος επιβράβευσης του παιδιού, όπως για παράδειγμα μία βόλτα σε αγαπημένο μέρος, ως ανταμοιβή για κάποιο σημαντικό στόχο που επιτυγχάνεται. Το κατάλληλο κίνητρο αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης και υπομονής για κάθε μαθητή.

Άλλοι τρόποι οργάνωσης της σχολικής μελέτης σχετίζονται με την οριοθέτηση του χώρου του παιδιού αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό του τελευταίου. Αρχικά, είναι σημαντικό το παιδί να διαμορφώσει μόνο του τον προσωπικό του χώρο διαβάσματος, ιδανικά στο δωμάτιό του ή σε κάποιο άλλο ήσυχο και σταθερό μέρος του σπιτιού. Στόχος είναι να υπάρχει συνέπεια και σταθερότητα στο πρόγραμμα αλλά και στον χώρο που θα πραγματοποιείται η μελέτη. Επίσης, αν το παιδί διακοσμήσει μόνο του τον χώρο αυτό, θα κάθεται να διαβάσει με περισσότερη όρεξη γιατί το γραφείο του θα είναι κάτι που θα έχει επιμεληθεί μόνο του. Σε παιδιά με διάσπαση προσοχής καλό είναι να μην υπάρχουν πολλοί διασπαστικοί παράγοντες, όπως παιχνίδια, ζωγραφιές, τηλεόραση κλπ. Φυσικά, και το ίδιο το γραφείο του παιδιού πρέπει να διατηρείται καθαρό, με το να καθαρίζεται στο τέλος κάθε ημέρας.

Τέλος, ως προς τον εξοπλισμό του, αυτός αποτελεί βασικό στοιχείο οργάνωσης, καθώς ένα γραφείο γεμάτο με χαρτιά ή μια τσάντα με τσαλακωμένα χαρτιά δε βοηθάει στο να ξέρει το παιδί τι πρέπει να διαβάσει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του για κάθε μάθημα. Θα βοηθούσε πολύ λοιπόν τα χαρτιά του να είναι οργανωμένα σε φακέλους που έχει το ίδιο το παιδί διαλέξει και τοποθετημένα σε σημεία που εκείνο θα επιλέξει. Μη ξεχνάμε εξάλλου, πως είναι δικά του και εκείνο πρέπει να εξυπηρετούν, όχι τους γονείς.

Κρητικού Αμαλία
Ειδική Παιδαγωγός

Μοιραστείτε το άρθρο: