210 5980 088

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Οι δυσκολίες μάθησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στις Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία) και στις Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες (ανωριμότητα σε διάφορες δεξιότητες).

Όταν ένα παιδί εμφανίζει δυσκολίες στην γραφή, την ορθογραφία, την ανάγνωση, την ανάπτυξη και την κατανόηση του γραπτού λόγου αλλά και τα μαθηματικά απαιτείται ειδική παιδαγωγική παρέμβαση από ειδικό παιδαγωγό προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παιδιού.

Η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση των δυσκολιών γίνεται από έμπειρους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς και περιλαμβάνει τη χρήση σταθμισμένων και άτυπων τεστ ενώ στην πορεία διαμορφώνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στις ανάγκες του παιδιού. Στο τμήμα ειδικής διαπαιδαγώγησης του κέντρου μας αξιολογείται και η σχολική ετοιμότητα ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο διαμορφώνεται πρόγραμμα ενίσχυσης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ομαλότερη ένταξη του παιδιού στο δημοτικό.

Η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα αντιμετώπισης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία του προγράμματος.

Ένα παιδί πρέπει να παραπεμφθεί για ειδική διαπαιδαγώγηση εάν έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Σύγχυση μεταξύ γραμμάτων κατά την αποκωδικοποίηση (πχ. το παιδί διαβάζει 'φάβω' αντί 'θάβω').
 • Αντιμετάθεση γραμμάτων (πχ. το παιδί διαβάζει 'ένα' αντί 'εάν').
 • Συνήθως λόγω δυσκολιών στην ανάγνωση ο μαθητής δεν κατανοεί αυτό που διαβάζει.
 • Δεν απαντά ολοκληρωμένα σε ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο και δε δύναται να εντοπίζει την απάντηση εντός του κειμένου.
 • Συχνά σβήνει και γράφει, ξανά και ξανά, σημειώνει συνεχώς λάθη, γράφει κάτι άλλο από αυτό που σκόπευε.
 • Σημειώνονται λάθη ως προς την ορθογραφία των λέξεων (στα άρθρα, στις καταλήξεις αλλά και στο θέμα των λέξεων).
 • Δεν καταφέρνει να μάθει την προπαίδεια, ούτε να αντιληφθεί την έννοια του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.
 • Ακρωτηριασμός λέξεων κατά την ανάγνωση (πχ. το παιδί διαβάζει 'στη' αντί 'στην', 'λάθο' αντί 'λάθος').
 • Σε επίπεδο κειμένου το παιδί διαβάζει μηχανικά, μονότονα, υπερβολικά αργά, χωρίς να χρωματίζει τη φωνή του ή να δίνει έμφαση σε σημεία στίξης.
 • Δε μπορεί να αναδιηγηθεί με ευκολία αυτό που διάβασε είτε επειδή δε το κατανόησε, είτε επειδή δε μπορεί να θυμηθεί στοιχεία του κειμένου και αγχώνεται.
 • Δε τηρεί τους κανόνες γραφής (δε σέβεται το πλαίσιο του τετραδίου, παρατηρείται ελλιπής τονισμός, λανθασμένη τοποθέτηση του τόνου, λανθασμένος συλλαβισμός λέξεων, δε τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των λέξεων – πχ. 'φίλοσμου' αντί 'φίλος μου', δε τοποθετούνται κεφαλαία γράμματα όπου απαιτείται).
 • Δε δύναται να αυτοματοποιήσει τους κανόνες γραμματικής, παρόλο που τους γνωρίζει και θα τους θυμηθεί αν τους ακούσει. Δε μπορεί να τους εφαρμόσει κατά τη γραφή.
 • Παρουσιάζει δυσκολία στην εκμάθηση των γραμμάτων και των φωνημάτων (ποια φωνή αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα).

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
& τις προσφορές μας


Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies. Αν επιλέξετε ‘’Συμφωνώ’’ ή συνεχίσετε την περιήγηση σας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Ενημερωθείτε για τους όρους και την πολιτική μας.