Τα νέα μας

Εργοθεραπεια: προαγει την Ψυχοκινητικη αναπτυξη του ανθρωπου

Εργοθεραπεία: προάγει την Ψυχοκινητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Καθημερινά,  αναλαμβάνουμε ρόλους που προϋποθέτουν το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Η Εργοθεραπεία βοηθά το άτομο, σε όποιο ηλικιακό στάδιο και αν βρίσκεται, να ενισχύσει τις δεξιότητές του, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των ρόλων.

         Ο Εργοθεραπευτής αξιολογεί τις ικανότητες και εντοπίζει τις αδυναμίες, ώστε  μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες , να  βοηθήσει  το άτομο να γίνει πιο ανεξάρτητο, προσφέροντάς του μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

        Πιο συγκεκριμένα, η Παιδιατρική Εργοθεραπεία έχει σαν κέντρο της τον άνθρωπο, από τη γέννηση ως την ενηλικίωση, και την προαγωγή της Ψυχοκινητικής του Ανάπτυξης.  Χρησιμοποιεί μεθόδους για τη βελτίωση των κινητικών, αντιληπτικών και ψυχοκοινωνικών του δεξιότητων, ώστε να παρέχει τη στήριξη που χρειάζεται στα πρώτα του βήματα, στο παιχνίδι, στη σχολική τάξη και τον αθλητισμό, στην αυτοεξυπηρέτησή και στις διαπροσωπικές του σχέσεις. 

        Έτσι ο ίδιος εξελίσσεται για να αναλάβει με επιτυχία το ρόλο του μέλους της οικογένειας, του αδερφού, του μαθητή, του φίλου...ενός ολοκληρωμένου ενήλικα!

  1. Ψυχοκινητική Ανάπτυξη: Πρόκειται για τη διαδικασία ωρίμανσης του ατόμου κατά τη διάρκεια της οποίας αποκτώνται ολοένα και νέες δεξιότητες τόσο σε σωματικό, κινητικό, αντιληπτικό και κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο.
  2. Αντιληπτικές δεξιότητες: Αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, αλλά και οι ικανότητες για μάθηση. Είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, ικανότητα για προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο, η μνήμη, η συγκέντρωση προσοχής και η ικανότητα για επίλυση προβλημάτων.
  3. Κινητικές δεξιότητες: Αφορούν στο συντονισμό των μυών του σώματος για την εκτέλεση αδρών και λεπτών κινήσεων, αλλά και για το συγχρονισμό δεξιάς και αριστερής πλευράς για την εκτέλεση διαδοχικών ρυθμικών κινήσεων.
  4. Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες: Αναφέρονται σε στοιχεία που δομούν την προσωπικότητα του ατόμου, όπως είναι οι αξίες, τα ενδιαφέροντα, η αυτοεκτίμηση, ο αυτοέλεγχος, η πρωτοβουλία . Επιπλέον στην ικανότητά του για επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση, όπως η βλεμματική επαφή και η προσαρμογή σε κανόνες συμπεριφοράς.

 

Πηγή: Καρρά Χριστίνα, Εργοθεραπεύτρια.

Μοιραστείτε το άρθρο: