Τα νέα μας

Δυσλεξια

Δυσλεξία

Τι είναι η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι διαταραχή του γραπτού λόγου (ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας) που γίνεται έκδηλη στα πρώτα χρόνια της φοίτησης στο σχολείο. Συνοπτικά, ως δυσλεξικό ορίζεται το άτομο που δεν έχει κάποια σοβαρή καθυστέρηση στην κατάκτηση του γραπτού λόγου ενώ δεν υπάρχει νοητικό ή αισθητηριακό έλλειμμα ή ψυχιατρική διαταραχή και οι ευκαιρίες για εκπαίδευση είναι επαρκείς.  Η μη έγκαιρη διάγνωση συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν πρώτον την εκπαίδευση καθεαυτή και δεύτερον ψυχολογικές συνέπειες από την ακαδημαϊκή αποτυχία που είναι αποτέλεσμα της δυσλεξίας και τη συνακόλουθη περιθωριοποίηση του παιδιού.

Χαρακτηριστικά της δυσλεξίας

  • Δυσκολίες στην ανάγνωση (παράληψη μονοσύλλαβων λέξεων, καθρεφτική ανάγνωση, λαθεμένη προφορά γραμμάτων, παράληψη ή προσθήκη γραμμάτων, αντικατάσταση λέξεων, δυσκολία στη ροή της ανάγνωσης).
  • Δυσκολίες στη γραφή και την ορθογραφία (ακατάστατο γραπτό κείμενο, οι λέξεις δεν χωρίζονται μεταξύ τους, δεν είναι ευθυγραμμισμένες στο χαρτί, χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα σε μικρά, παράλειψη φωνηέντων, καθρεφτική γραφή ή σύγχυση γραμμάτων, ανικανότητα για ορθογραφημένη γραφή και σωστή χρήση των σημείων στίξης).
  • Δυσκολίες στο γραπτό λόγο (απλές σχεδόν λακωνικές προτάσεις, φτωχή επίδοση στο σκέφτομαι και γράφω, λιγόλογες εκθέσεις).
  • Δυσκολίες στη φωνολογική ενημερότητα (δυσκολία στον διαχωρισμό των προτάσεων σε λέξεις, δυσκολία στην κατάτμηση της λέξης σε συλλαβές, δυσκολία στην πρόσθεση ή αφαίρεση φωνημάτων, δυσκολία στην αλλαγή της θέσης των φωνημάτων για τη δημιουργία λέξεων πχ πόρτα/πρώτα).
  • Δυσκολίες στη μεταμορφολογική ικανότητα (δυσκολίες στη γραμματική και τη σύνταξη, όπως να μην ξεχωρίζουν τα μέρη του λόγου ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά, καθώς και δυσκολία με τις κλήσεις των ουσιαστικών και των ρημάτων και γενικά με καταλήξεις και πτώσεις).

Το τμήμα ειδικής διαπαιδαγώγησης του κέντρου μας μέσα από μία σειρά τεστ αναλαμβάνει την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της δυσλεξίας με  τον σχεδιασμό εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος βασισμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Στο τέλος της συνεδρίας δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες στους γονείς για την συνέχιση του θεραπευτικού προγράμματος στο σπίτι, γιατί όλοι μαζί λειτουργώντας σαν ομάδα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα!

Πρωταρχικός μας στόχος  είναι η αποφυγή των αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργούνται στο παιδί λόγω της δυσκολίας του και η τόνωση της αυτοπεποίθησής του καθώς ο συνδυασμός αυτών των δύο επιφέρει και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Για μας ο σημαντικότερος στόχος  είναι η καλή ψυχολογία του παιδιού!

Μοιραστείτε το άρθρο: