Τα νέα μας

Μαθησιακεσ Δυσκολιεσ

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στα σχολικά χρόνια. Εκδηλώνεται ως «ειδική» δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά και, ανάλογα με τον ορισμό και την προσέγγιση που υιοθετείται, τα ποσοστά της κυμαίνονται σε 15%-30% του μαθητικού πληθυσμού. Οι πρώτες ενδείξεις της διαταραχής εκδηλώνονται από την προσχολική ήδη ηλικία  είτε με τη μορφή οπτικο-αντιληπτικών διαταραχών είτε με τη μορφή διαταραχών του λόγου. Οι κύριες μορφές μαθησιακών διαταραχών είναι:

Διαταραχές της ανάγνωσης

  • Η ακρίβεια και η κατανόηση της ανάγνωσης είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου και της μετρηθείσας νοημοσύνης. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες δυσκολίες ανάγνωσης:

 

Δυσκολίες στη διάκριση διαφορετικών λέξεων που περιλαμβάνουν τα ίδια γράμματα (πχ. της/στη)
Παράλειψη μονοσύλλαβων λέξεων πχ. άρθρων
Λαθεμένη προφορά γραμμάτων πχ. /θ/ αντί /φ/
Αντικατάσταση μιας λέξης με άλλη ισοδύναμη σημασιολογικά πχ. κοιτάς αντί κοιτάζεις
Αντικατάσταση μιας λέξης με άλλη ισοδύναμη σημασιολογικά αντίθετη πχ. ψηλός αντί κοντός
Δυσκολίες στη ροή της ανάγνωσης

 

Διαταραχή των μαθηματικών

  • Η μαθηματική ικανότητα είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου και της μετρηθείσας νοημοσύνης.

 

Δυσκολίες στην εκμάθηση και γραφή των αριθμών
Δυσκολία στην κατανόηση των συμβόλων των αριθμητικών πράξεων
Δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας
Δυσκολία στην κατανόηση των προβλημάτων

 

Διαταραχή της γραπτής έκφρασης

  • Οι δεξιότητες της γραφής είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου και της μετρηθείσας νοημοσύνης.

 

Ανικανότητα για ορθογραφημένη γραφή και σωστή χρήση των σημείων στίξης
Εκφράζεται με απλές σχεδόν λακωνικές προτάσεις
Φτωχή επίδοση στο σκέφτομαι και γράφω
Ακατάστατο γραπτό
Λιγόλογες εκθέσεις

 

Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς

Αυτή η κατηγορία αφορά διαταραχές της μάθησης, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια κάποιας ειδικής Μαθησιακής Διαταραχής. Μπορεί να περιλαμβάνονται προβλήματα και στις τρεις περιοχές (ανάγνωση, μαθηματικά, γραπτή έκφραση), τα οποία από κοινού παρεμποδίζουν σημαντικά τη σχολική επίδοση.

 

Το τμήμα ειδικής διαπαιδαγώγησης αναλαμβάνει την αξιολόγηση και  αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, μέσω εξατομικευμένων 45λεπτων συνεδριών. Γονείς και ειδικός βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία έχοντας ως στόχο να βοηθήσουν το παιδί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του μέσω της βελτίωσης της σχολικής του επίδοσης.

Μοιραστείτε το άρθρο: