Τα νέα μας

Τροποι αναπτυξησ λεξιλογιου

Τρόποι ανάπτυξης λεξιλογίου
Το λεξιλόγιο είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την κατανόηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αλλά και την επίδοση σε δοκιμασίες παραγωγής γραπτού λόγου. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει πως όταν το λεξιλόγιο ενισχύεται από τα πρώτα σχολικά χρόνια, οι μαθητές έχουν καλύτερη ακαδημαική επίδοση και συχνότερη επιτυχία σε δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. 
Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να μάθουν νέες λέξεις, ειδικά αν έχουν αδύναμη μνημονική ικανότητα. Παρακάτω ακολουθούν προτάσεις για δραστηριότητες που ενισχύουν και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν στο σπίτι αλλά και σε σχολική τάξη

⦁    Φτιάξτε μια ιστορία που να περιέχει λέξεις αυξημένης δυσκολίας. Στη συνέχεια ζητήστε από το παιδί να πει τι σημαίνει η κάθε λέξη, βοηθούμενο από το συγκείμενο. Αφού μαντέψει τις λέξεις και τις εξηγήσετε, ζητήστε από το παιδί να ξαναπεί ή να ξαναγράψει την ιστορία με δικά του λόγια χρησιμοποιώντας όσες περισσότερες δύσκολες λέξεις μπορεί. Για παιδιά μικρότερης ηλικίας, η ιστορία μπορεί να συνοδεύεται και από εικόνες που θα βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει καλύτερα το νόημα. 

⦁    Διαλέξτε αγαπημένα ακούσματα του παιδιού που να περιέχουν δυσκολότερες λέξεις σε σχέση με τη χρονολογική του ηλικία. Στο τέλος του κάθε τραγουδιού, συζητήστε με το παιδί τις λέξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εκάστοτε τραγούδι και ζητήστε του να βρει συνώνυμες ή αντώνυμες.

⦁    Αφού το παιδί έχει μάθει τους ορισμούς των νέων λέξεων, παίξτε παντομίμα και ζητήστε από το παιδί να δραματοποιήσει κάποια από τις λέξεις που έμαθε, με σκοπό να την μαντέψετε.

⦁    Χρησιμοποιήστε εξεζητημένο λεξιλόγιο στην καθημερινότητά σας και εξηγήστε στο παιδί τι σημαίνει η κάθε άγνωστη λέξη. Μπορείτε στο τέλος κάθε μέρας να σημειώνετε τις άγνωστες λέξεις που έμαθε το παιδί και να του ζητήσετε να φτιάξει μία δική του ιστορία ή να ζωγραφίσει κάποια σχετική εικόνα για καθεμία από αυτές. 

⦁    Διαβάστε στο παιδί κάποιο διήγημα που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα του και που να περιέχει εξεζητημένο λεξιλόγιο. Σε κάθε άγνωστη λέξη μπορείτε να σταματάτε και να εξηγείτε τη σημασία. 

Κρητικού Αμαλία
Ειδική Παιδαγωγός

Μοιραστείτε το άρθρο: