Τα νέα μας

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Τι είναι η Ε.Γ.Δ.;

Η Ε.Γ.Δ. είναι μια διαταραχή κατά την οποία ένα παιδί παρουσιάζει καθυστερημένη ανάπτυξη στο γλωσσικό τομέα, χωρίς όμως να αυτό να έχει κάποια νοητική βλάβη ή κοινωνική δυσκολία. Η διαταραχή αυτή μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρία είδη: 1) την εκφραστικού τύπου, κατά την οποία παρατηρείται δυσκολία στην παραγωγή του λόγου, 2) την αντιληπτικού τύπου που αφορά την κατανόηση του λόγου και 3) τη μεικτού τύπου που αποτελεί ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω, δηλαδή το παιδί δυσκολεύεται στην έκφραση, αλλά και στην κατανόηση του λόγου.

Αίτια

Η Ε.Γ.Δ. δεν είναι μια επίκτητη διαταραχή, αλλά υπάρχει απ’ όταν γεννηθεί το παιδί. Τα αίτιά της δεν είναι ακόμα γνωστά. Σύμφωνα με έρευνες, πιθανώς να οφείλεται σε κάποια αδυναμία του εγκεφάλου να «επεξεργαστεί σωστά» αυτά που ακούει το παιδί και σε αδυναμία της ακουστικής μνήμης, δηλαδή σε δυσκολία του να θυμάται κανείς αυτά που έχει ακούσει. Οι πιο πρόσφατες από αυτές έδειξαν ότι κάποιο γονίδιο ευθύνεται για την εμφάνισή της.

Τα ελλείμματα των παιδιών με Ε.Γ.Δ..

  • Καθυστέρηση στην παραγωγή των πρώτων λέξεων – φράσεων και γενικά επιβραδυμένος ρυθμός γλωσσικής ανάπτυξης.
  • Περιορισμένο λεξιλόγιο.
  • Λανθασμένες ρηματικές καταλήξεις, τόσο σε σχέση με τα πρόσωπα όσο και σε σχέση με τους χρόνους.
  • Λάθη στη σύνταξη των προτάσεων.
  • Παραλείψεις σημαντικών στοιχείων του λόγου.
  • Ελλείμματα στη φωνολογία, όπως αντικαταστάσεις φωνημάτων (π.χ. νελό αντί για νερό).
  • Δυσκολία στην κατανόηση του συνομιλητή τους.
  • Αδυναμία διατήρησης του θέματος σε μια συζήτηση.

Θεραπεία

Οι διαταραχές της επικοινωνίας όπως η Ε.Γ.Δ. αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε επακόλουθες διαταραχές, κυρίως στο μαθησιακό κομμάτι. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η αποτυχία στο σχολικό περιβάλλον και η περιθωριοποίηση του παιδιού από τον περίγυρό του λόγω της έλλειψης επικοινωνίας μ’ αυτόν, μπορεί να οδηγήσει σε ματαίωση και προβλήματα που αφορούν τον τομέα της ψυχολογίας. Ως εκ τούτου, η θεραπευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει τη λογοθεραπεία, την ειδική διαπαιδαγώγηση κ.α. κρίνεται απαραίτητη. Η λογοθεραπεία έχει τρεις βασικούς στόχους: την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, την ανάπτυξη εναλλακτικών ή την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων στρατηγικών επικοινωνίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και την κοινωνική ένταξη του ατόμου σε ότι αφορά την επικοινωνία.

 

Ποδιάς Κωνσταντίνος

Λογοθεραπευτής

 

Βιβλιογραφία

  1. Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Εξελικτική ψυχολογία: η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Αθήνα.
  2. Χριστοδούλου, Γ.Ν. & συνεργάτες (2004), «Ψυχιατρική». Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις

Μοιραστείτε το άρθρο: