Τα νέα μας

ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Ένας λογοθεραπευτής μπορεί ν’ ασχοληθεί με όλους τους τομείς της επικοινωνίας στους οποίους ένα άτομο μπορεί να παρουσιάζει κάποιου είδους διαταραχή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται:

  • Η άρθρωση: Δυσκολίες στην προφορά και/ ή στην παραγωγή της φωνής καθιστούν πολλές φορές την ομιλία δυσκατάληπτη.
  • Η ροή: Δυσκολίες που αφορούν τη ροή της ομιλίας, όπως τα κομπιάσματα και η επιμήκυνση των ήχων/ γραμμάτων στις λέξεις.
  • Η αντήχηση: Διαταραχές σε αυτήν επηρεάζουν κάποια στοιχεία της φωνής, όπως είναι ο τόνος, η ένταση ή ποιότητα και προκαλούν πόνο ή δυσφορία κατά την παραγωγή της ομιλίας.
  • Η αντιληπτική επικοινωνία: Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι δυσκολίες στην κατανόηση, στη διάκριση των ήχων ή των λέξεων σε μια πρόταση και/ στην αντιληπτική επεξεργασία του λόγου.
  • Η εκφραστική επικοινωνία: Σε αυτήν περιλαμβάνονται το περιορισμένο λεξιλόγιο και οι δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση των λέξεων και/ ή στην λειτουργική επικοινωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, ως θεραπευτικά εργαλεία και τεχνικές συστήνονται τα οπτικά βοηθήματα, η νοηματική γλώσσα, κ.α..
  • Η γνωστική επικοινωνία: Σε αυτή περιλαμβάνονται δυσκολίες που συνδέονται με ελλείμματα στη μνήμη, στην προσοχή, στην ικανότητα της αντίληψης, στην οργάνωση, στη συσχέτιση και στην επίλυση προβλήματος. Όλα αυτά οδηγούν σε γενικότερες δυσκολίες στην επικοινωνία.
  • Η πρόσληψη τροφής από το στόμα/ δυσφαγία: Οι δυσκολίες στην πρόσληψη της τροφής, στην κατάποση των υγρών, σε συνδυασμό με προβλήματα στη μάσηση και στην κατάποση, αποτελούν τα συμπτώματα της δυσφαγίας. Επιπλέον, τα συχνά φαινόμενα του βήχα την ώρα του φαγητού, του πνιγμού, ειδικά για τα βρέφη κατά τη διάρκεια του θηλασμού και της αποστροφής προς την τροφή είναι βασικά συμπτώματα δυσφαγίας σε παιδιά και βρέφη.

Αυτοί είναι ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς στους οποίους παρεμβαίνουν θεραπευτικά οι λογοθεραπευτές. Είναι φανερό ότι όταν παρουσιάζονται διαταραχές στους παραπάνω τομείς, χαμηλώνει το επίπεδο της ποιότητας ζωής. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό για το άτομο που αντιμετωπίζει της δυσκολίες αυτές να επισκεφτεί ένα λογοθεραπευτή. Μόνο η συντονισμένη προσπάθεια σε συνεργασία με έναν ειδικό θα επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα!

 

Ποδιάς Κωνσταντίνος

Λογοθεραπευτής

Πηγή: www.kidsplaygym.com

Μοιραστείτε το άρθρο: