Τα νέα μας

''Εξατομικευμένη Μελέτη'' : Η πιο σύγχρονη μέθοδος για επιτυχημένο διάβασμα

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων του παιδιού, τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο, είναι μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη επιμέλεια. Ωστόσο, οι ταχείς ρυθμοί της καθημερινότητας, δεν επιτρέπουν στους γονείς να αναλάβουν εξολοκλήρου αυτή την αρμοδιότητα. Για το λόγο αυτό επιλέγουν την ''Εξατομικευμένη Μελέτη'' και εμπιστεύονται τη προετοιμασία του σχολικού διαβάσματος του παιδιού τους στους ειδικούς. Επιλέγω ''Εξατομικευμένη Μελέτη'' επειδή: 

- Εφαρμόζεται από ειδικά καταρτισμένους και έμπειρους παιδαγωγούς. 

- Πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο (παιδαγωγός-μαθητής). 

- Σχεδιάζεται βάσει των δυνατοτήτων του παιδιού. 

- Εντοπίζονται πιθανές μαθησιακές αδυναμίες . 

- Το παιδί υποστηρίζεται από ολόκληρη τη διεπιστημονική ομάδα, εάν κριθεί απαραίτητο. 

- Ο μαθητής εκπαιδεύεται ώστε να μεθοδεύσει τον τρόπο που μελετά και να ανεξαρτητοποιηθεί στο καθημερινό του διάβασμα. 

- Το ευέλικτο οργανόγραμμα της μελέτης επιτρέπει να γίνονται συχνές επαναλήψεις μαθημάτων. 

- Βελτιώνονται σημαντικά τις επιδόσεις και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή. 

- Ο γονέας γνωρίζει αν πάσα στιγμή την πρόοδο του παιδιού του και μπορεί να απευθυνθεί στους ειδικούς, ώστε να του παρέχει ψυχολογική στήριξη. 

- Ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διάσπαση Προσοχής.

Μοιράστε το άρθρο: