Τα νέα μας

ΔΕΠ-Υ

Πολλές φορές σας περνά από το μυαλό ότι είναι ένα αεικίνητο παιδί , που συνεχώς γυρνά σαν σβούρα προκαλώντας και πολλές  ζημιές  ίσως ταυτόχρονα. Άλλοτε πάλι ότι δε δίνει ποτέ την προσοχή που πρέπει όταν του μιλάνε ή όταν διαβάζει κάτι. Ή ότι ίσως να μην έχει λάβει την απαραίτητη διαπαιδαγώγηση καθώς συνηθίζει να διακόπτει τους άλλους την ώρα που μιλούν.

Αρκετές περιπτώσεις ,με συμπτώματα όπως τα παραπάνω, αφορούν  τη  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι αρκετά συχνό πρόβλημα (3%-5% του μαθητικού πληθυσμού). Αναγνωρίζεται στη σχολική ηλικία και εκφράζεται με δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την AmericanPsychiatricAssociation (1994) η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα είναι μια πάθηση που προκαλεί παρορμητική συμπεριφορά, αδυναμία στη συγκέντρωση και υπερκινητικότητα. Τα παιδιά που παρουσιάζουν ΔΕΠ-Υ δεν έχουν κατάλληλο επίπεδο προσοχής , παρορμητικότητας και /ή υπερκινητικότητας σε σχέση με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

Τα αίτια της ΔΕΠ-Υ μπορεί  να είναι νευρολογικά (δυσλειτουργία του εγκεφάλου), γενετικά-κληρονομικά ή και ψυχοκοινωνικά.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την προσοχή του, κάνει λάθη απροσεξίας ή δεν δίνει προσοχή σε λεπτομέρειες.
 • Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε δραστηριότητες.
 • Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος.
 • Δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι.
 • Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες.
 • Διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα.
 • Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες.
 • Κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια του ή στριφογυρίζει στη θέση του.
 • Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη.
 • Συχνά μιλά πολύ και ακατάπαυστα.
 • Συχνά απαντά απερίσκεπτα προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση.
 • Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του

Στόχος του κέντρου μας είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν εκπαίδευση γονέων και δασκάλων σε τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράς. Η συνεργασία του ειδικού με τους δασκάλους είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Η παροχή πολύ σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του παιδιού γίνεται από τον δάσκαλο. Απαραίτητη είναι επίσης η σαφής καθοδήγηση του δασκάλου από τον ειδικό σχετικά με τις τεχνικές που θα εφαρμόσει μέσα στην τάξη.

Καλείται όλη η οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού να ακολουθήσουν συγκεκριμένη πορεία ενέργειας , σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των ειδικών. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή, καλή συνεργασία μεταξύ των ειδικών και των γονέων ,αλλά και καλές σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιού

Μοιράστε το άρθρο: