Τα νέα μας

Λογοθεραπεία

Τι είναι η λογοθεραπεία;

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας ξεκινά από την βρεφική ηλικία. Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίνουσα ή καθυστερημένη εξέλιξή της, π.χ. γενετική προδιάθεση, ακουστική δυσκολία, αναπτυξιακές διαταραχές κ.α. Η καλή λεκτική επικοινωνία με τους άλλους είναι απαραίτητη για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού.

Η λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, την πρόγνωση, τη διάγνωση, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, σίτισης – κατάποσης, επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Το τμήμα λογοθεραπείας του κέντρου μας ασχολείται με αρθρωτικές – φωνολογικές διαταραχές, διαταραχή στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός), καθυστέρηση λόγου, σύνδρομα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός), νευρολογικές διαταραχές (δυσπραξία), ειδική γλωσσική διαταραχή.

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή:

Έως 2 ετών:

 • Έχει περιορισμένο λεξιλόγιο (μικρότερο των 50-100 λέξεων).
 • Δυσκολεύεται να μιμηθεί συλλαβές και λέξεις.
 • Δεν χρησιμοποιεί σύντομες φράσεις.
 • Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε απλές εντολές.

Έως 3 ετών:

 • Ακατάληπτη ομιλία (σε ποσοστό 50-70%).
 • Δεν ζητάει τα αντικείμενα με το όνομα τους.
 • Δεν κάνει χρήση άρθρων, επιθέτων και πληθυντικού αριθμού.
 • Συντακτικά, γραμματικά ή μορφολογικά λάθη.
 • Δεν σχηματίζει φράσεις με 3-4 λέξεις.
 • Δεν κάνει απλές ερωτήσεις.
 • Δεν χρησιμοποιεί το συμβολικό παιχνίδι (π.χ τάισμα μωρού κ.α)

Έως 4 ετών:

 • Παρουσιάζει αρθρωτικές και φωνολογικές δυσκολίες (πχ σέλω αντί θέλω ή δυσκολεύεται στην παραγωγή κάποιων ήχων (φωνημάτων) όπως για παράδειγμα του /δ/).
 • Ανεπαρκές λεξιλόγιο
 • Δυσκολεύεται να διηγηθεί απλά γεγονότα.
 • Δεν χρησιμοποιεί συνδετικές λέξεις.
 • Δυσκολεύεται να οργανώσει κατάλληλα γραμματο-συντακτικά μία πρόταση.

Έως 5 ετών:

 • Παραμένουν οι αρθρωτικές και φωνολογικές δυσκολίες.
 • Περιορισμένο λεξιλόγιο το οποίο δεν αντιστοιχεί χρονολογικά με την ηλικία του.
 • Δεν αντιλαμβάνεται τις έννοιες του χώρου και του χρόνου.
 • Φτωχός περιγραφικός και αφηγηματικός λόγος.

Το τμήμα παρέχει:
·Ολιστική αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιού και εντόπιση των αναγκών του.
·Σχεδιασμό εξατομικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης, βασισμένη στις ανάγκες του.
·Εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος στα πλαίσια της  συνεδρίας αλλά και σε εναλλακτικά πλαίσια, όπου το παιδί δραστηριοποιείται (σχολείο, σπίτι).
·Συχνή επανεκτίμηση της πορείας του προγράμματος και αναπροσαρμογή του.
·Συχνή επικοινωνία με τους γονείς, με σκοπό την καθοδήγησή σχετικά με θέματα που αφορούν το παιδί.
·Επικοινωνία με φορείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο την σφαιρική αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού.

Μοιράστε το άρθρο: