Τα νέα μας

Γράφοντας μια καλή έκθεση!

Ένα σημαντικό κομμάτι της σχολικής μας ζωής και όχι μόνο είναι η σύνθεση μιας καλής έκθεσης. Η διαδικασία αυτή ταλαιπωρεί τους μαθητές, που θεωρούν πολύ δύσκολο να αναπτύξουν ένα θέμα. Στην πραγματικότητα η έκθεση δεν είναι τίποτα άλλο από την καταγραφή των δικών μας σκέψεων και την ανάπτυξη τους. Για όσους αναρωτιούνται αν υπάρχει κάποιο ειδικό χάρισμα για να γράψει κανείς έκθεση, η απάντηση είναι αρνητική. ΌΛΟΙ όσοι έχουν αναπτύξει το λόγο ομαλά, μπορούν και να παράγουν λόγο. Ο λόγος αυτός βέβαια, για να είναι ολοκληρωμένος εξαρτάται για παράδειγμα από την ηλικία, το φύλο, τις εμπειρίες κ.α. Αν λοιπόν θέλουμε να γράψουμε μια καλή έκθεση καλό είναι αρχικά να ακολουθούμε κανόνες και έπειτα να ξεδιπλώνουμε τις ιδέες μας.

Παρακάτω θα  παρουσιάσουμε τα βασικά βήματα για την σύνθεση μιας έκθεσης ιδεών.

Τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

 

1ο βήμα:


         διαβάζω προσεκτικά το θέμα

         υπογραμμίζω το/τα ζητούμενα            


2ο βήμα:  


        γράφω το/τα ζητούμενα (επιγραμματικά)

       καταγράφω τις ιδέες μου (επιγραμματικά) για κάθε ζητούμενο


3ο βήμα:


       αξιολογώ τις ιδέες μου ώστε  να είναι σχετικές με το ζητούμενο και να μην επαναλαμβάνονται και να έχουν μια λογική σειρά.


4ο βήμα


         επιλέγω το αντίστοιχο ύφος γραφής (απλό, επίσημο)  ανάλογα με το θέμα


5ο βήμα:


         γράφω τον πρόλογο 2-4 σειρές ανάλογα με το θέμα και επίπεδο τάξης


6ο βήμα:


         κάθε ιδέα του σχεδιαγράμματος γίνεται θεματική περίοδος και την αναπτύσσω σε παράγραφο 10-15 σειρών


7ο βήμα:


         κλείνω την έκθεσή μου με τον επίλογο 2-4 σειρές, όπου συμπεραίνω ή αποδέχομαι ή συμβουλεύω ανάλογα με το ζητούμενο του θέματος.

 

 

ΠΡΟΣΕΧΩ:


1. τη δομή της παραγράφου μου (θεματική περίοδο, λεπτομέρειες, κατακλείδα) και την επαρκή ανάπτυξη και τεκμηρίωση των ιδεών μου.

2. τη σύνδεση παραγράφων και προτάσεων

3. την ακρίβεια, σαφήνεια και φυσικότητα του λόγου μου. Μην ξεχνάτε είναι οι ιδέες ΣΑΣ!!!

Μοιράστε το άρθρο: