Τα νέα μας

Τι ειναι το αιθουσαιο-ιδιοδεκτικό συστήμα;

Μια ευχάριστη δραστηρίοτητα μέσω της οποίας προάγεται η ενίσχυση του αιθουσαιο-ιδιοδεκτικού συστήματος καθώς και η ενδυνάμωση των ενδογενών μυών της παλάμης (ενίσχυση της λεπτής κινητικότητας). 

Τι θα πει Αιθουσαίο Σύστημα (vestibular system);
Με τον όρο αυτό εννοούμε την δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην προσαρμογή του σώματος μας σε κάθε φυσική αλλαγή στάσης στον χώρο, όπως μετατοπίζοντας το σώμα μας εμπρός, πίσω, πάνω ή κάτω. Πιο συγκεκριμένα, μας βοηθάει στο να έχουμε δυναμική ισορροπία καθώς και στο να αντιμετωπίζουμε την βαρυτική ανασφάλεια.

Τι θα πει ιδιοδεκτικό σύστημα (proprioceptive system) ;
Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύστημα το οποίο μας πληροφορεί για την επίγνωση του σώματος μας στον χώρο. Εξαιτίας αυτού γνωρίζουμε που βρίσκεται το κάθε μέλος του σώματος μας σε σχέση με τα υπόλοιπα και πώς κινούνται το ένα σε σχέση με το άλλο.Τα μικρά αισθητηριακά κύτταρα στους μύες μας ενεργοποιούν ώστε να αισθανόμαστε την κίνηση του σώματος μας. Χωρίς αυτή την πληροφόρηση δεν θα ήμασταν ικανοί να κάνουμε εύκαμπτες κινήσεις ή να παραμείνουμε σε μία σταθερή στάση. Τέλος, οι σπουδαιότεροι υποδοχείς ιδιοδεκτικών υποδοχέων βρίσκονται στους μύες των ματιών, των χεριών και του λαιμού. Κατ’ αυτό τον τρόπο αυτές οι περιοχές συνεισφέρουν στον οπτικο-κινητικό συντονισμό.

Μοιράστε το άρθρο: