Τα νέα μας

Μαθησιακές Δυσκολίες και Κατανόηση Κειμένου

Η κατανόηση κειμένου είναι ένα γλωσσικό μάθημα αρκετά δύσκολο καθώς  το μυαλό  των μικρών μαθητών σκέφτεται πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου. Ιδιαίτερα στα κείμενα με πολλές λεπτομέρειες και λέξεις που ίσως δεν κατανοούν σημασιολογικά, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπερδεύονται και «χάνονται» μέσα στις σειρές του κειμένου.

Για να ενισχύσουμε την ικανότητα κατανόησης κειμένου και συγχρόνως να βελτιώσουμε τη συμμετοχή του μαθητή στη συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος που θα  ενεργοποιήσει τις αισθήσεις του.

Θα χρειαστούν πολύχρωμα γλωσσοπίεστρα (ξυλάκια), πλαστικά ποτήρια κι ένας μαύρος μαρκαδόρος. Σε ξυλάκι γράφουμε πάνω με τον μαρκαδόρο ερωτήσεις διευκρινιστικές όπως για παράδειγμα: 

Ποιος είναι ο ήρωας;

Για ποιο πράγμα μιλάει το κείμενο; ( Κεντρικό θέμα)

Ποια περιπέτεια ζει ο ήρωας;


Και διάφορες άλλες ερωτήσεις ανάλογες με το κείμενο που σκοπό έχουν να βοηθήσουν το παιδί να οργανώσει τις πληροφορίες του κειμένου στο μυαλό του.
Ταυτόχρονα, πηγαίνουμε στο κείμενο και με το ίδιο χρώμα (απ’το ξυλάκι της ερώτησης) υπογραμμίζουμε τις απαντήσεις. 

Μοιράστε το άρθρο: